ტენდერის ნომერი ტენდერის დასახელება შექმნის თარიღი ბოლო ვადა ტენდერის მდგომარეობა
000009160 Cable lugs & connectors Q1 2021-01-11 2021-03-01 ღია
000009170 Ventilators and its spares Q1 2021-01-11 2021-03-01 ღია
000009273 Thermo electric heating elements / ტენები 2021-02-15 2021-03-03 ღია
000009274 Electric equipment / ელექტრო მოწყობილობები 2021-02-15 2021-03-03 ღია
000009270 Vacuum meter PMT-2 Q1 2021 2021-02-12 2021-02-23 ღია
000009272 Компрессор EMBRACO 6212 GK 2021-02-15 2021-02-25 ღია
000009271 ელექტრო მოწყობილობები Electrical Equipment Q1 2021 2021-02-15 2021-02-22 ღია
000009159 Cables Q1 2021-02-05 2021-03-08 ღია
000009262 Electro-hydraulic thruster ТE-80 - CHGOK Q1 2021 2021-02-12 2021-02-25 ღია
000009248 PPE Q2 2021 2021-02-05 2021-02-19 ღია
000009269 Grinding vessel for mill Herzog HSM100 Q1 2021 2021-02-12 2021-02-19 ღია
000009176 Carbide cutters plate Q1 2021-01-12 2021-02-23 ღია
000009264 Equipment for Slag Separation Plant 2021-02-12 2021-02-18 ღია
000009115 Industrial paints Q1 2020-12-30 2021-02-22 ღია
000009260 Metso crusher spare parts 2021-02-09 2021-02-22 ღია
000009171 rubber materials Q1 2021-01-11 2021-02-18 ღია
000009261 ზფქ-ს ადმინისტრაციული კორპუსის ფასადისა და პარაპეტის აღდგენა - ტექნიკური დავალება N 0601-ის მიხედვით 2021-02-09 2021-02-18 ღია
000009242 Stainless steel load pin 2021-02-04 2021-02-18 ღია
000009258 Transformers 2021-02-08 2021-03-04 ღია
000009047 Jackhammers and its spares Q1 2020-12-28 2021-03-02 ღია
Go to top