ტენდერის ნომერი ტენდერის დასახელება შექმნის თარიღი ბოლო ვადა ტენდერის მდგომარეობა
000008840 drilling crown (drill bit) Q4 2020-09-29 2020-10-21 ღია
000008892 Laptop batteries SSDs Soccets, coolers 2020-10-23 2020-11-11 ღია
000008850 clamps Q4 2020-09-30 2020-10-20 ღია
000008886 2020-10-08 2020-10-15 ღია
000008857 ავეჯის შესყიდვა 2020-10-05 2020-10-27 ღია
000008853 Рабочее колесо с осию и с редуктором модель ДН24 лев/враш 2020-10-01 2020-10-15 ღია
000008798 Пила Q4 2020-09-28 2020-12-21 ღია
000008793 Обогреватель Q4 2020-10-29 2020-11-19 ღია
000008794 Кабельные лотки Q4 2020-09-28 2021-01-05 ღია
000008778 Electrical insulation Q4, 2020-09-28 2020-12-24 ღია
000008838 საკანცელარიო საქონელი 2020-09-29 2020-10-21 ღია
000008837 მოტოროლერის შესყიდვა 2020-09-29 2020-12-09 ღია
000008835 ინდუსტრიული გაზების შესყიდვა ზესტაფონში 2020-09-29 2020-11-06 ღია
000008815 ჭიათურაში ჟანგბადის შესყიდვა 2020-09-28 2020-11-06 ღია
000008814 ქიმიური რეაქტივების შესყიდვა 2020-10-23 2020-11-26 ღია
000008812 ზფქ-ს სამმართველოს ფასადის შეფუთვა პენოპლასტით 2020-09-28 2020-10-05 ღია
000008813 სამედიცინო ინვენტარის და მედიკამენტების შესყიდვა 2020-09-28 2020-10-27 ღია
000008804 MMD 500 - 7 tooth scrolling segment 2020-12-23 2021-01-29 ღია
000008801 Air Compressor 10HP – 150L (Diesel) 2020-09-28 2020-12-17 ღია
000008753 Conveyor roller 127X310 2020-09-24 2020-10-01 ღია
Go to top