ტენდერის ნომერი ტენდერის დასახელება შექმნის თარიღი ბოლო ვადა ტენდერის მდგომარეობა
000007450 Cable CAT-AM (100) 4x2x0.51 (UTP 5E) / Кабель кпп-вп(100) 4х2х0.51(UTP 5E) 2019-12-06 2019-12-12 ღია
000007449 Dustproof respirators - supplying shall be done till end of 2019 2019-12-05 2019-12-09 ღია
000007448 Fuel consumption meter Счётчик расхода топлива 2019-12-05 2019-12-12 ღია
000007446 New Laptop for Grechin Y. / ახლაი ნოუთბუქი ი.გრეჩინისათვის GIS CHM 2019-12-05 2019-12-12 ღია
000007442 industrial equipment for Scales at ZFP / ინდუსტრიული მოწყობილობები სასწორებისათვის ზფქ 2019-12-04 2019-12-12 ღია
000007447 ახალი ნოუთბუქი კოოპერატივების მიერ შემოტანილი მადნების უბნისათვის - ზფქ 2019-12-05 2019-12-12 ღია
000007440 Officejet for designers and wood WH CHM / პრინტერი საპროექტო განყოფილებისათვის და ხის მასალის საწყობისათვის - ჭიათურა 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007439 New Laptop and additional monitor for IT employee - Chutlashvili T. / ახალი ნოუთბუქი და დამატებითი მონიტორი აიტი დეპარტამენტის თანამშრომლისათვის - თეა ჩუთლაშვილისათვის 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007438 For Video monitoring system CHM-ZFP / ვიდეომონიტორინგისათვის ზესტაფონი-ჭიათურა 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007443 Тензодатчик QS-A 20т 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007441 New Laptops for head of Cleaning Service and for Jandieri G -commercial Dep ZFP / ნოუთბუქი დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსისთვის და გელა ჯანდიერისთვის - კომერციული სამსახური 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007437 Road Barrier CAME - CHM / შლაგბაუმი ავტოსატრანსპორტო საამქროსათვის - ჭიათურა 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007432 Welding wire 2019-12-02 2019-12-09 ღია
000007429 Hose KTF313x1000 DKOS/DKOS 90°(M24x1,5;24°O-ring VIT) 2019-12-02 2019-12-09 ღია
000007428 Spring for contac shoes ONA 137165 2019-11-28 2019-12-05 ღია
000007426 Plastic pipe 2019-11-28 2019-12-04 ღია
000007423 New Laptop For Y.Chukharkov / ახალი ნოუთბუქი ი.ჩუხარკოვისათვის. 2019-11-27 2019-12-04 ღია
000007421 SUPERIOR PVC GLOVE SEWERMAN TYPE 2019-11-27 2019-12-04 ღია
000007419 Cameras switches NVRs - CHM ZFP /კამერები და კომუტატრორები ქველური ჩამწერი - ზესტაფონი, ჭიათურა 2019-11-29 2019-12-03 ღია
000007418 Skip hoist winch control cabinet 2019-11-26 2019-11-28 ღია
Go to top