ტენდერის ნომერი ტენდერის დასახელება შექმნის თარიღი ბოლო ვადა ტენდერის მდგომარეობა
000007472 კომბინატის სტრუქტურული ერთეულების სამრეწ. მოედნების მონიტორინგის სისტემით აღჭურვისათვისათვის (მყარი დისკები, უწყვეტი კვების წყაროები) სადისპეჩეროში დაზიანებული ჩამწერის სანანაცვლოდ, 1 სარეზერვოდ) 2019-12-12 2019-12-19 ღია
000007471 200m Coaxial Cable for Video Cameras ZFP Adjameti / 200m კოაქსიალური კაბელი ვიდეო კამერებისათვის ზფქ აჯამეთი 2019-12-11 2019-12-17 ღია
000007468 прибор Гидрофлоу Custom i16 2019-12-11 2019-12-12 ღია
000007464 Electrical Spare Parts for Allmineral Plant 2019-12-10 2019-12-19 ღია
000007470 Laptops fot Alibegashvili L. and Asanidze L. New BP and GIS CHM ნოუთბუქები ლევან ასანიძისთვის და ლევან ალიბეგაშვილისთვის ახალი ფაბრიკა და გის ჭიათურა 2019-12-11 2019-12-18 ღია
000007469 New Laptops for HR Bitsadze M and Tsignadze I. IT CHM ახალი ნოუთბუქები ჭიათურის დასაქმების თანამშრომლისათვის ბიწაძე მ.და აიტი წინგაძე ი. ჭიათურა 2019-12-11 2019-12-18 ღია
000007467 Стир. и сушиль.машина /სარეცხი და საშრობი მანქანა 2019-12-11 2019-12-18 ღია
000007455 Electric winch МТ312 hoisting 7m, cable 10mm, 5 t 2019-12-10 2019-12-16 ღია
000007454 Conveyer Rollers 2019-12-10 2019-12-16 ღია
000007452 steel materials Q4 + 102195 102179 102200 101242 2019-12-11 2019-12-16 ღია
000007450 Cable CAT-AM (100) 4x2x0.51 (UTP 5E) / Кабель кпп-вп(100) 4х2х0.51(UTP 5E) 2019-12-06 2019-12-18 ღია
000007449 Dustproof respirators - supplying shall be done till end of 2019 2019-12-05 2019-12-11 ღია
000007448 Fuel consumption meter Счётчик расхода топлива 2019-12-05 2019-12-18 ღია
000007446 New Laptop for Grechin Y. / ახლაი ნოუთბუქი ი.გრეჩინისათვის GIS CHM 2019-12-05 2019-12-19 ღია
000007442 industrial equipment for Scales at ZFP / ინდუსტრიული მოწყობილობები სასწორებისათვის ზფქ 2019-12-04 2019-12-19 ღია
000007447 ახალი ნოუთბუქი კოოპერატივების მიერ შემოტანილი მადნების უბნისათვის - ზფქ 2019-12-05 2019-12-12 ღია
000007440 Officejet for designers and wood WH CHM / პრინტერი საპროექტო განყოფილებისათვის და ხის მასალის საწყობისათვის - ჭიათურა 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007439 New Laptop and additional monitor for IT employee - Chutlashvili T. / ახალი ნოუთბუქი და დამატებითი მონიტორი აიტი დეპარტამენტის თანამშრომლისათვის - თეა ჩუთლაშვილისათვის 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007438 For Video monitoring system CHM-ZFP / ვიდეომონიტორინგისათვის ზესტაფონი-ჭიათურა 2019-12-04 2019-12-11 ღია
000007443 Тензодатчик QS-A 20т 2019-12-04 2019-12-11 ღია
Go to top