ტენდერის ნომერი ტენდერის დასახელება შექმნის თარიღი ბოლო ვადა ტენდერის მდგომარეობა
000010144 პირდაპირი შესყიდვა Chemicals Q4 2021 2021-09-24 2021-10-04 დახურული
000010113 Explosives Q4 2021 2021-09-22 2021-09-26 დახურული
000010101 პირდაპირი შესყიდვა რენტგენული სპექტრომეტრისა და ანალიზატორის დაკალიბრება 2021-09-20 2021-09-24 დახურული
000010056 Shell oils and grases Q3 2021 2021-09-08 2021-09-16 დახურული
000010073 Orange Warmed pants / Брюки утепленные (крановщик) 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010072 სპეც ტანსაცმელი GM - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010071 სპეც ტანსაცმელი სს ფერო - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010070 სპეც ტანსაცმელი MN Factory - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-10-03 დახურული
000010069 სპეც ტანსაცმელი Consulting Group - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010068 სპეც ტანსაცმელი ჯმ ემს - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010067 სპეც ტანსაცმელი ჯმ ტექნიკასერვისი - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010066 სპეც ტანსაცმელი ჯმ ქონსთრაქშენი - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010065 სპეც ტანსაცმელი შპს სამთოელი - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010064 სპეც ტანსაცმელი შპს მაღაროელი - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010063 სპეც ტანსაცმელი ახალი გამამდიდრებელი ქარხანა - ლოგოს ესკიზის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ / Safety clothes - to receive Logo design please contact us 2021-09-09 2021-09-17 დახურული
000010051 Fans G200 / B6PA M500 2021-09-07 2021-09-14 დახურული
000010049 WinCC RT Advanced 6AV2104-0FA05-0AA0 2021-09-07 2021-09-16 დახურული
000010048 Pneumatic BOX 34-8B-D-U7J 2021-09-07 2021-09-20 დახურული
000010047 X-ray tube 2021-09-07 2021-09-16 დახურული
000010046 Spare parts for Air Compressor(other) 2021-09-06 2021-09-10 დახურული
Go to top